Wrzesień, 2017

Ruszył nabór wniosków na wsparcie inicjatyw wolontariackichWydarzenie całoroczne (2017) Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

WIęcej

Szczegóły wydarzenia

Ruszył konkurs na inicjatywy wolontariackie!

20 września wystartował nabór wniosków na wsparcie inicjatyw wolontariackich, współtworzących program obchodów Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu 2017.  Planujemy wsparcie 10 inicjatyw.

Czym jest Fundusz Inicjatyw Wolontariackich?

To wsparcie finansowe wydarzeń i pomysłów tworzonych przez gdańskich wolontariuszy, których odbiorcami mogą być zarówno wszyscy mieszkańcy Gdańska, jak i sami wolontariusze. W ramach Funduszu mieszkańcy Gdańska mogą pozyskać dofinansowanie na wsparcie realizacji projektów wolontariackich, realizowanych przy organizacji lub instytucji, w której działają jako wolontariusze. O dofinansowanie mogą ubiegać się także grupy nieformalne, działające niezależnie od organizacji pozarządowych.

Planujemy dofinansować 10 inicjatyw. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 zł. Inicjatywy można realizować w okresie od 16 października do 19 listopada br.

 

Jak pozyskać wsparcie?

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie?
Krok 1: Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
Krok 2: Znajdź grupę min. 4 osób, z którymi stworzysz grupę inicjatorów inicjatywy.
Krok 3: Opiszcie swój pomysł na inicjatywę we wniosku konkursowym.
Krok 4: Złóżcie wniosek w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Wnioski przyjmowane są do dnia 6 października do godz. 17:00 w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (plac Solidarności 1, Gdańsk, III piętro, pok. 3.28).

Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo poniżej:
Regulamin FIW

Zał. 1 – Wniosek konkursowy FIW

Zał. 2 – Sprawozdanie FIR

Zał. 3 – Zasady wydatkowania środków

Termin

Wydarzenie całoroczne (2017)

Lokalizacja

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

plac Solidarności 1

Ogranizator

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKUkontakt@tydzienwolontariatu.pl plac Solidarności 1 80-863 Gdańsk

„Gdański Tydzień Wolontariatu”, organizowany w ramach projektu „Promocja i rozwój gdańskiego wolontariatu”, jest współfinansowany ze środków Gminy i Miasta Gdańska w ramach konkursu dla Organizacji Pozarządowych.
Gdański Tydzień Wolontariatu @ 2019 - Enfold Theme by Kriesi
X