2022/ Pomorskie Forum Wolontariatu 2022

,

Pomorskie Forum Wolontariatu to międzysektorowe spotkanie w tematyce wolontariatu o charakterze edukacyjnym, sieciującym i inspirującym, organizowane w szczególnym dla nas roku, kiedy to Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z partnerami
po raz kolejny tworzy przestrzeń spotkania dla praktyków i sympatyków wolontariatu, która posłuży czerpaniu
z dobrych praktyk wolontariatu oraz dyskusji o kierunkach rozwoju tej gałęzi sektora pozarządowego.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Miasto Gdańsk zapraszają do udziału w II Pomorskim Forum Wolontariatu.

Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

W programie zaplanowana została debata oraz sesja dobrych praktyk jako forum prezentacji pomorskich doświadczeń wolontariackich, wymiany opinii i inspiracji ku przyszłym ścieżkom rozwoju. Organizatorzy przygotowali również cykl praktycznych warsztatów, które posłużą wzmacnianiu potencjału kompetencyjnego pomorskich wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu. Nie zabraknie również miejsca
na spotkania, rozmowy, wymianę doświadczeń i integrację.

Pomorskie Forum Wolontariatu powstało z intencją wspierania mieszkańców Pomorza, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i otoczenia wolontariatu w aktywność wolontariacką. Zaproszenie na Forum kierujemy przede wszystkim do środowiska pomorskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, placówek kulturalnych, szkolnych kół wolontariatu, ale także
do wszystkich mieszkańców Pomorza działających społecznie w grupach nieformalnych na rzecz dobra wspólnego i zainteresowanych tematyką wolontariatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja.

PROGRAM POMORSKIEGO FORUM WOLONTARIATU

PRELEGENCI

Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Członek i wiceprzewodniczący Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Aktywny działacz społeczny, specjalizujący się w dziedzinie wolontariatu i aktywności obywatelskiej. Na przełomie lat koordynował szereg projektów społecznych finansowanych ze źródeł rządowych, samorządowych oraz europejskich. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu wolontariatu tj. zarządzanie wolontariuszami, wolontariat seniorów, wolontariat sportowy. Na przełomie lat, koordynował działaniami tysięcy wolontariuszy przy wielu wydarzeniach miejskich. Jest pomysłodawcą wielu projektów na rzecz rozwoju wolontariatu m.in. gry szkolnej Termosfera. W ramach swojej działalności współtworzył nowy system pośrednictwa wolontariatu, wdrożył i wypracował narzędzia do budzenia aktywności społecznej w tym seniorów.

 

 

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB. Uczestniczy w pracach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie m.in. ocenia merytorycznie wnioski składane w ramach otwartych konkursów ofert. Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi. Absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (Fundacja Szkoła Liderów, 2007), Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SLLGO – obecnie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 2008).

 

 

Współpracowniczka w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, niezależna ekspertka. Przez 15 lat kierowała Referatem Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w tym Wydziale, od kwietnia br. na emeryturze.  Z wykształcenia mgr inż. inżynierii środowiska. Przed podjęciem pracy w UMG przez 13 lat zarządzała Gdańskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego do dziś jest członkiem. Pełni funkcję honorowego prezesa Europejskiego Ruchu na Rzecz Różnorodności i Zrozumienia „Karawana 2000 – International Federation” z siedzibą w Brukseli. Pełniła też funkcję miejskiego koordynatora ds. wolontariatu na UEFA EURO2012TM. Współautorka zwycięskiej aplikacji dla Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Członkini Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu. Posiada 25 lat doświadczenia w koordynacji, zarządzaniu i wdrażaniu projektów europejskich, w sektorze pozarządowym i publicznym. Gdański koordynator projektów  My Generation, My Generation at Work, Change, Boosting Social Innovation, Civic estate w ramach sieci programu URBACT II I III w latach 2008-2021.

 

Ekspertka w dziedzinie aktywności społecznej, socjolog, politolog. Do niedawna prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (2014-2020). Specjalizuje się w polityce społecznej oraz zarządzaniu procesami i projektami. Na przestrzeni lat wdrażała szereg programów społecznych, w tym m.in. pierwszą w Polsce mobilną aplikację do pośrednictwa wolontariatu czy Strefę Społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności. Zasiadała w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Radzie ds. Seniorów.

 

 

 

Prezes Fundacji Pokolenia, Animator i Specjalista ds. programów grantowych. Szkoleniowiec i Doradca ds. NGO. Współtwórca Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Absolwent Szkoły Doradców Lokalnych Fimango FRSO i certyfikowany doradca formalno-prawny organizacji pozarządowych. Absolwent Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Instytutu Edukacji Społecznej we Wrocławiu. Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Zespołu Międzysektorowego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Wieloletni wolontariusz. Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu w Tczewie w latach 2010-2014. Realizator wielu projektów wolontariackich, m.in. w ramach European Voluntary Service.

 

 

Kierownik referatu Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Od ponad 20 lat działa w obszarze współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 

Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Animator społeczny i działacz kulturalno-społeczny. Członek Ogólnopolskiego Konwentu RDPP, Pomorskiej RDPP oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Trener, doradca, ekspert 3 Sektora. Doradca formalno-prawny w Powiślańskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Realizator wielu projektów, finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich. Interesuje się historią, teatrem lalek, strategiami i aktywnością społeczną.

 

 

 

Propagatorka ruchu hospicyjnego, prezes hospicjum dla dzieci i perinatalnego, współtwórca eMOCji Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie, pisarka, podróżniczka, aktywna działaczka społeczna. Kreatorka i pomysłodawczyni licznych akcji charytatywnych, wolontaryjnych. Inicjatorka licznych projektów, na rzecz osób zmagających się z ciężką chorobą, stratą i żałobą. Twórca licznych spotkań, warsztatów lokalnych i ogólnopolskich, dla zespołów firm, uczniów, studentów, personelu medycznego, więźniów pt.: „Jak przebudzić się do pełni życia?”

 

 

 

Pedagog, socjoterapeuta, mentor, społecznik, mediator w duchu „Porozumienia bez przemocy”. Założycielka, prezes i koordynator Grupy Wolontarystycznej ”AGRAFKA” w Pabianicach,  zastępca przewodniczącej Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych, koordynator Pabianickiej Sieci Wolontariatu w Pabianicach, członek Rady Łódzkiego Forum WTZ. Zawodowo kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Od 16 lat związana z wolontariatem i jego wpływem na życiodajną motywację wewnętrzną człowieka. Jej energiczne usposobienie, entuzjazm, otwartość, pogoda ducha oraz olbrzymia chęć działania sprawiają, że może zrealizować plany, które wydają się być niemożliwe. Razem z Agrafkami spina i łączy serca, ludzi oraz inicjatywy społeczne na wielu płaszczyznach. Dbanie o motywację wewnętrzną wolontariuszy zostało docenione w ogólnopolskim konkursie Korpusu Solidarności.  W 2021 roku Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA” zajęła I miejsce w Polsce. Agnieszka została również laureatką I miejsca w kategorii Koordynator Roku w konkursie Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności w woj. łódzkim.

 

Socjolog, animator społeczny, trener komunikacji, mediator. Przygodę z wolontariatem rozpoczęła już w okresie szkolnym jako prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Promocyjnego  AGRAFA. W latach 2000-2010  w Poznaniu, Puszczykowie i Rokietnicy współpracowała z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami animacji społeczno-kulturalnej oraz firmami tworząc w obszarze międzysektorowym akcje społeczne dla rodzin, kobiet, młodzieży, dzieci (między innymi.:  „Zaanimuj swój świat”, „Akademia Nowoczesnej Mamy” czy „Mamy Dzieci”). Od kilku lat przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci współtworzy z olsztyńską młodzieżą projekt „Akcja Reakcja Inspiracja”, wspierając młodych ludzi w samodzielnym budowaniu inicjatyw społecznych, biorąc pod uwagę potrzeby współczesnej młodzieży, ich postrzeganie świata, rolę technologii i nowych mediów. Związana również z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa jako animator społeczny i coach przy Centrum Wolontariatu FOSa. Jako trener współpracuje z wieloma organizacjami, m.in. Fundacją Żółty Szalik w Szkole Lidera, z Fundacją NEXUS, Stowarzyszeniem Nasza Wieś Frączki i nieformalną grupą wolontariatu seniorów w Wójtowie. Prowadzi ponadto firmę współpracującą z organizacjami pozarządowymi, zajmującą się propagowaniem komunikacji opartej na wartościach, wykorzystując logoterapię i Porozumienie Bez Przemocy jako narzędzia, które zmieniają świat relacji ludzkich.

Animator i integrator dzieci i młodzieży. Od 11 lat wolontariuszka, koordynator resortu „Junior” oraz Złota Agrafka w Grupie Wolontarystycznej „AGRAFKA”. Od 5 lat pracuje jako wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego „JUNIOR” w Pabianicach. Na co dzień łączy rolę pracownika i wolontariusza, m. in. organizując pracę wolontariuszy w placówce. Dba o logistykę działań, motywację oraz życzliwą atmosferę, która przekłada się na jakość pomagania. Praca z drugim człowiekiem jest dla niej źródłem inspiracji do działania. Działała także w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełniła funkcję kadry drużyny. Swoją kreatywność wykorzystuje podczas pisania i realizacji projektów na rzecz lokalnych mieszkańców, włącza do aktywności grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, a także działa na rzecz ochrony i wspieranie środowiska.

 

 

Nowator projektów społecznych, twórca i założyciel organizacji, prekursor działań dedykowanych młodzieży. Współtwórca i kierownik projektu Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica. Pełnomocnik Prezydenta Legnicy ds. Dzieci i Młodzieży. Założyciel i wieloletni prezes zarządu Stowarzyszenia „Spynacz”. Organizator Best Spynacz Summer i Winter Campów dla dzieci, młodzieży oraz seniorów w Polsce jak i zagranicą. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył studia z zakresu zarządzania projektami i innowacjami oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie miastem. Profilaktyk w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych. Czynny i świadomy wolontariusz.

 

 

Od wielu lat pracuje w jednej ze świętokrzyskich organizacji pozarządowych, gdzie realizuje różnorodne projekty na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Jest doradcą zawodowym. Stara się angażować lokalną społeczność realizując różnorodne inicjatywy na terenie swojej gminy. Jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowiny. Powołała do życia i od 4 lat prowadzi Stowarzyszenie „Siła Woli”, które skupia aktywne osoby działające na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska poprzez wspieranie inicjatyw społecznych. Od 2 lat koordynator projektu „Lokalne Centra Wolontariatu w Gminie Nowiny i Chęciny”, które stowarzyszenie realizuje jako lider.

 

 

 

Z wykształcenia pedagog społeczny. Specjalista pracy socjalnej, który zdecydował się wziąć udział w pionierskich, ogólnopolskich szkoleniach i poszukiwaniach środowiskowego modelu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Od tamtej pory animuje Gdańsk, integrując i wspierając mieszkańców tego miasta, nie tylko klientów pomocy społecznej. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 1994 r., a jako organizator społeczności lokalnej od 2001 r. Współtwórca Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Orunia”. Założył firmę konferansjerską BESTeS. Tata trójki wspaniałych dzieci.

Z wykształcenia pedagog społeczny. Specjalista pracy socjalnej, który zdecydował się wziąć udział w pionierskich, ogólnopolskich szkoleniach i poszukiwaniach środowiskowego modelu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Od tamtej pory animuje Gdańsk, integrując i wspierając mieszkańców tego miasta, nie tylko klientów pomocy społecznej. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 1994 r., a jako organizator społeczności lokalnej od 2001 r. Współtwórca Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Orunia”. Założył firmę konferansjerską BESTeS. Tata trójki wspaniałych dzieci.

 

Bądźcie koniecznie!

bo przecież…

#BezNasNieDziała

 

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym ngo.pl

https://www.ngo.pl/

 

Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym gdansk.pl

https://www.gdansk.pl/