Szkolenie- Wolontariat zagraniczny: szanse i możliwości dla organizacji pozarządowej

, ,

1.12.2020, godz.10.00, Wolontariat zagraniczny – szanse i możliwości dla organizacji pozarządowej

Zaangażowanie się organizacji w projekty Wolontariatu w ramach EKS niesie wiele wymiernych korzyści. Dla organizacji jest to szansa na nadanie swoim działaniom wymiaru międzynarodowego, pozyskania nowych partnerów zagranicznych oraz realizacji działań w skali europejskiej. Wolontariusz wspiera w codziennej pracy i rozwoju organizację, ta z kolei tworzy mu miejsce, gdzie zdobędzie nowe doświadczenia.

Chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i zachęcić Wasze organizacje/instytucje do włączenia się w program.

Zaproszenie kierujemy w szczególności do:
– koordynatorów projektu w gdańskich organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych (szkoły, przedszkola, biblioteki, muzea, placówki kultury);
– koordynatorów wolontariatu i animatorów.

Podczas szkolenia dowiecie się m.in.:
– w jaki sposób pozyskać wolontariuszy zagranicznych;
– czym są projekty solidarnościowe;
– krok po kroku jak włączyć swoją organizację do programu;
– w jaki sposób znaleźć partnera do projektu;
– jakie aspekty programu są szczególnie ważne (współpraca z partnerem, narzędzia wspierające rozwój wolontariusza, finanse).

LINK DO REJESTRACJI
https://wolontariatgdansk.clickmeeting.com/eks-w-ngo

PROWADZĄDZY
Szymon Knitter – doświadczony pracownik młodzieżowy specjalizujący się w promowaniu aktywności obywatelskiej. Były koordynator Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego i animator/opiekun Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Zaangażowany w wolontariat, w tym wolontariusz zagraniczny na Słowacji. Od 2017 roku wspiera wolontariuszy zagranicznych w Polsce w roli mentora. Posiada także 3-letnie doświadczenie pracy przy projektach (wymiany młodzieżowe, projekty wolontariatu, partnerstwa strategiczne) finansowanych z programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Na co dzień koordynuje Program Wolontariatu w Europejskim Centrum Solidarności, moderuje program dla szkolnych grup wolontariackich pn. „Termosfera” oraz pełni funkcję koordynatora wolontariatu zagranicznego