Konkurs Aktywni w Mieście 2023

W sercu Gdańska, gdzie serdeczność i zaangażowanie są na porządku dziennym po raz kolejny ogłaszamy konkurs “Aktywni w Mieście 2023”, który jest wyjątkową okazją do docenienia naszych niesamowitych wolontariuszy, koordynatorów, miejsc przyjaznym wolontariuszom czy grup. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić osoby i instytucje, które wyróżniają się w promowaniu wolontariatu i działają na rzecz naszego pięknego miasta.

Cele konkursu

  1. Podziękowanie dla Wolontariuszy: Konkurs “Aktywni w Mieście 2023” to doskonała okazja, aby wyrazić naszą głęboką wdzięczność dla najbardziej oddanych i zaangażowanych wolontariuszy. To dzięki nim nasze miasto staje się lepsze każdego dnia.
  2. Wyróżnienie Koordynatorów Wolontariatu: Chcemy nagrodzić tych, którzy dbają o wolontariuszy i pomagają im w realizacji ich misji. Koordynatorzy wolontariatu odgrywają kluczową rolę w sukcesie każdej akcji wolontariackiej.
  3. Nagrodzenie Przyjaznych Instytucji i Organizacji: Warto docenić te instytucje, firmy i organizacje, które są przyjazne wolontariuszom i aktywnie wspierają ich działania.
  4. Wyróżnienie Grup Wolontariackich: Nasze miasto nie byłoby tym samym bez zaangażowania grup, klubów i rodzin, które wspólnie realizują projekty na rzecz społeczności lokalnej.

Kategorie Konkursu

1. Wolontariusz/-ka roku: To wyróżnienie jest dla tych niezwykłych ludzi, którzy swoim sercem i pracą przyczyniają się do pozytywnych zmian w naszym mieście.

2. Koordynator/-ka wolontariatu roku: Ta kategoria jest dedykowana osobom, które pełnią rolę koordynatora wolontariatu i pomagają organizować działania wolontariackie.

3. Organizacja / Firma przyjazna wolontariuszom: To wyróżnienie jest dla instytucji, firm lub organizacji, które tworzą warunki i klimat sprzyjający pracy wolontariuszy.

4. Grupa / Klub / Rodzina wolontariacka/ki: To kategoria, w której wyróżniamy grupy wolontariackie, kluby lub rodziny, które wspólnie działają na rzecz społeczności lokalnej.

Terminy i zgłoszenia

Wniosek konkursowy należy złożyć do 21 listopada 2023r. do godz. 16:00

Wnioski należy złożyć na jeden z trzech możliwych sposobów:

  1. Drogą mailową na adres: gdansk@wolontariatgdansk.pl, wpisując w tytule „Aktywni w Mieście 2023 – nominacja” (wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału z odręcznymi podpisami),

2. Osobiście w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku: budynek Europejskiego Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, pok. 3.27, III p. (od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 10-16),

3. Przesyłając pocztą tradycyjną na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Pl. Solidarności 1/3.27, 80- 863 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs Aktywni w Mieście.

Dokumenty konkursowe :

REGULAMIN

WNIOSEK