Szkolenie- Jak odkryć swój potencjał zawodowy?

, ,

6.11.2020, godz.16.00- Jak odkryć swój potencjał zawodowy?

 

Zapraszamy na szkolenie Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu „Jak odkryć swój potencjał zawodowy?” 🙂

Formularz rejestracyjny:

https://wolontariatgdansk.clickmeeting.com/…/register…

Praca zajmuje znaczną część naszego życia i ważne jest jaką jakość do niego wnosi. Skutkiem obrania kierunku zawodowego, który nie odzwierciedla naszych predyspozycji zawodowych, naturalnych talentów, czy cech charakteru, może być:

 brak satysfakcji z wykonywanej pracy, frustracja, niechęć, a w konsekwencji wypalenie zawodowe!

 brak motywacji wewnętrznej do rozwijania się, podnoszenia swoich kompetencji w wybranym zawodzie!

 przenoszenie negatywnych emocji na obszar życia osobistego!

Badania Harrison Assessments pokazują, że jeżeli lubimy przynajmniej 75% swoich codziennych obowiązków, to mamy trzykrotnie większą szansę na odniesienie sukcesu i satysfakcji w swojej pracy. Określenie kierunku zawodowego pasującego do nas, wymaga rozpoznania swoich zasobów, poznania kluczowych wartości, umiejętności radzenia sobie z ograniczającymi przekonaniami, a przed wszystkim określenia życiowego celu. Zapraszamy na WARSZTAT ROZWOJU ZAWODOWEGO wszystkich pragnących zwiększyć swoją świadomość zawodową i sprawniej poruszać się po rynku pracy.

Prowadząca: KATARZYNA ŻUCHOWICZ-JABŁOŃSKA

Coach kariery/Konsultant Harrison Assessments

Wykonywaną przez wiele lat profesję prawnika (studia prawnicze ukończone na Uniwersytecie Mi-kołaja Kopernika w Toruniu) zamieniała na zawód spójny z predyspozycjami, zainteresowaniami i cechami osobowości. Po ukończonych podyplomowych studiach na Uniwersytecie Gdańskim z psy-chologii coachingu biznesowego, w kwietniu 2017 założyła firmę Together Coaching (togethercoa-ching.pl), aby wspierać osoby indywidualne w dokonywaniu właściwych wyborów zawodowych. Pomaga również firmom i organizacjom w diagnozie potencjału pracowników, ich mocnych stron i obszarów do rozwoju. W pracy wykorzystuje profesjonalne, stosowane przez firmy w ponad 46 kra-jach narzędzie online Harrison Assessments, którego jest akredytowanym konsultantem. Jest wykładowcą w Sopockiej Szkole Wyższej, aktywnym członkiem Pracodawców Pomorza oraz Stowarzyszenia Academy of Business Coaching.