Śniadanie Gdańskich Wolontariuszy – 2.12.2017 r.

/ Fot. Dominik Paszliński www.gdansk.pl /