Szkolna Sfera Wolontariatu

, ,

Jeśli, chcesz dowiedzieć się  czym jest Szkolne Koło Wolontariatu? jakie cele stoją przed Szkolnymi Kołami Wolontariatu? jakie są nowe możliwości w rozwoju szkolnych kół wolontariatu?
To jest to oferta dla ciebie!

Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów, rodziców, opiekunów szkolnych kół wolontariatu na spotkanie podczas którego będziemy mieli okazję do inspiracji oraz wymiany doświadczeń.

Spotykamy się: 5 grudnia,2017 g. 13.30-15.30

Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera 9

Szczegółowy program: Szkolna Sfera Wolontariatu

Potwierdź swoją obecność na adres: kontakt@tydzienwolontariatu.pl