Przygotowujemy się :-)

Razem z naszymi partnerami dopinamy program Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu 2017.
Szczegółów wypatrujcie w listopadzie 🙂